پخش زنده رادیو ترنج کانادا

USA

19اکتبر
برملا شدن ایمیل های عاشقانه آقای بیل گیتس
ایمیل های عاشقانه آقای بیل گیتس

برملا شدن ایمیل های عاشقانه آقای بیل گیتس

دفترخصوصی آقای گیتس ، این ادعا را یک شایعه و خبر دروغ از منابع اطلاعاتی نامعتبر دانست!

Optimized with PageSpeed Ninja