پخش زنده رادیو ترنج کانادا

پارالمپیک

06سپتامبر
آدلین هنرمند و سفیر یونسکو
زبان بومی

آدلین هنرمند و سفیر یونسکو

.حفظ زبان بومی و داستانهایی برای کودکان به زبان بومی

26آگوست
اخبار کوتاه از پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰
پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰

اخبار کوتاه از پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰

..

Optimized with PageSpeed Ninja