پخش زنده رادیو ترنج کانادا

واکسن-فایزر-مدرنا-Covid

19سپتامبر
چرا واکسن هایی فایزر و مدرنا تغییر نام دادند؟
کانادا

چرا واکسن هایی فایزر و مدرنا تغییر نام دادند؟

واکسن فایزر از این پس به نام Comirnaty, واکسن مدرنا به نام Spikevax و واکسن استرازنکا به نام Vaxzevira نامیده می شوند .

Optimized with PageSpeed Ninja